Πιστοποιητικά
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΝΑΙ ΠΛΗΡΩΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΟΡΕΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΒΕΤΑΜ ΑΕ ΚΑΙ ΕΣΥΔ.