ΑΦΡΟΥ

ΑΦΡΟΥ

Ο αφρός που έχει σαν βάση το νερό  είναι κατάλληλος για τις κατηγορίες (A B).  Θεωρείτε όμως ιδανικός για φωτιές που προέρχονται από μάζες υλικών όπως, τοπία υφασμάτων, χόρτων, μπάλες βαμβάκι, πριονιδιών, ροκανιδιών, η μάζες ξύλων. Η ιδανικότητα αυτή προέρχεται από την φυσική ροη του νερού η οποία μπορεί να εισχωρήσει βαθειά στην μάζα  και να κατασβήσει και στο εσωτερικό. Ο πυροσβεστήρας αφρού είναι ακατάλληλος για την κατηγορία (Ε) διότι υπάρχει άμεσος κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.