ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ

ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ

Το διοξείδιο του άνθρακα  είναι κατάλληλος για την κατηγορία (B) και ιδανικός για την κατηγορία (C) . Είναι δε υποχρεωτικός σε μεγάλα καταστήματα, βιοτεχνίες, βιομηχανίες και οπουδήποτε υπάρχουν μεγάλοι ηλεκτρικοί πίνακες κατανομής ρεύματος και πρέπει να βρίσκονται πάντα κοντά σε αυτά τα σημεία, για την άμεση αντιμετώπιση ενδεχόμενης πυρκαγιάς από το ρεύμα.